Toimintamme arvot

Arvot

Toimintamme arvot

Kotipirtti oy tarjoaa vuosien työkokemuksella ja ammattitaidolla monipuolista vanhusten ympärivuorokautista hoitoa.

Yrityksessämme pidämme tärkeänä jatkuvaa hoitotyön kehittämistä, koulutusta ja laadun seurantaa.

Keskinäinen arvonanto

Keskinäinen arvonanto näkyy kodissamme tasapuolisena kohteluna sekä hoidon ja palvelujen inhimillisyytenä asukkaille. Arvonanto näkyy myös työtovereiden kunnioittamisena ja toimivana vuorovaikutuksena työyhteisössä. Koemme yhteistyön myös omaisten kanssa tärkeäksi ja pyrimme edistämään heidän osallistumistaan läheistensä arkeen.

Turvallisuus ja Läsnäolo

Hoitajamme löytävät aikaa kuunnella ja jutella asukkaiden kanssa myös arjen työn lomassa. Pidämme tärkeänä, että jokainen tuntee tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi. Turvallisuusasiat tarkastelemme myös asukkaiden yksityisyyden ja itsemääräämisoikeuden kannalta. Työyhteisön jäsenet tekevät työnsä tunnollisesti ja ottavat vastuun tekemästään työstä.

 

Yksilöllisyys

Hoitotyössä otamme huomioon jokaisen ihmisen erilaisuuden. Yksilöllistä hoitotyötä teemme asukkaan kanssa vuorovaikutuksessa hänen omat voimavarat ja toiveet sekä kliininen tilanne huomioiden.

Yhteystiedot

Ota meihin yhteyttä

Tästä löydät yhteystietomme. Lisäksi voit ottaa meihin yhteyttä viereisellä lomakkeella.